Všestranné využití houpacích sítí v ergoterapii pro děti se syndromem ADHD

Jmenuji se Kristin Heehlerová a bavím se blogováním pro internetový obchod Hängematte.de.

Nově jsem dostala příležitost napsat článek pro La Siesta blog. Jsme za to velice ráda. Obzvláště, když mým prvním tématem je: Využití houpacích sítí v ergoterapii (pracovní terapii) pro děti se syndromem ADHD.

Houpací sítě mají v ergoterapii všestranné použití.

Nově jsem dostala příležitost napsat článek pro La Siesta blog. Jsme za to velice ráda. Obzvláště, když mým prvním tématem je: Využití houpacích sítí v ergoterapii (pracovní terapii) pro děti se syndromem ADHD.

O ADHD (poruše pozornosti a aktivity) se mluví již dlouhá léta. Je to nemoc postihující velký počet dětí i dospělých. Během práce v knihkupectví jsem se setkala s mnoha rodiči, jejichž děti trpěli ADHD. Nevěděla jsem ale, co se pod touto nemocí skrývá?

Z průzkumu, který jsem podnikla, mi bylo hned jasné, že tento syndrom je spojen s mnoha předsudky. Lidé si například myslí, že je důsledkem dnešní doby. Jiní věří, že za ADHD může špatná výchova. Nic z toho však není pravda. ADHD je neuro-vývojová porucha.

Server ergotherapie.org ADHD vysvětluje následovně: Mozek dotyčné osoby neumí filtrovat podněty z okolí a nedokáže rozlišit mezi důležitými a nedůležitými věcmi. V důsledku nadměrné stimulace mozku nemohou být přijaté vjemy adekvátně zpracovány, což vede k poruchám v chování. Dotyčného většinou navíc trápí i poruchy učení jako je dyslexie nebo dyskalkulie, které mu způsobují další stres. Z ADHD člověk nevyroste, přetrvává i v dospělosti.

Zajímalo mě také, jak se ADHD obvykle léčí a jaké formy léčby se uplatňují v ergoterapii. Díky pracovní terapii jsou poruchy motoriky a vnímání dobře rozpoznatelné. V chráněném prostředí pacient může lépe poznat své tělo tělem a jeho omezení. Cílem ergoterapie je zlepšení hrubé a jemné motoriky a komunikačních schopností.

Aby byla léčba komplexní, kombinují se různé přístupy, například studijní terapie s pohybovými hrami či prvky behaviorální léčby. Využívá se také hudba, skrze kterou se pacienti mohou lépe vyjádřit a zvládat své problémy. Všechny terapeutické prvky se vzájemně prolínají.

Houpací sítě jsou v ergoterapii často využívány

Při léčbě ADHD jsou stále více využívány i houpací sítě. Jedním z důvodů je, že při houpání jsou podněcovány mnohé smysly, které hrají důležitou roli v utváření schopnosti soustředit se.

Bohužel žádné klinické studie, které by poskytly důkazy, že houpací sítě využívané v ergoterapii zlepšují klinický obraz dětí s ADHD neexistují. Faktické důkazy je třeba teprve nalézt.

Děti milují ležet v houpací síti!

Přínos houpacích sítí v léčbě dětí s ADHD chce ověřit klinická studie, kterou sponzoruje La Siesta. Chtěli jsme, aby houpací sítě byly dostupným prostředkem při ergoterapii a pomáhaly tak při léčbě postižených dětí.

Studii bude provádět Mara Lodder, studentka ergoterapie, která chce ověřit, zda houpací sítě mohou v léčbě ADHD hrát důležitou roli. Maru Lodder zaujalo toto téma natolik, že ho zahrne do své diplomové práce. Je ráda, že může dělat něco praktického, navíc ve spojení s dětmi. Vliv houpacích sítí byl ve výzkumu zatím přehlížen. Teď přišel čas to změnit.

Jsme přesvědčeni, že houpací sítě by měly být v léčbě ADHD vyžívány a dětem by měla být umožněna svoboda pohybu. Houpací sítě jsou skvělé místo nejen pro bezstarostné dovádění, ale i pro hravé cvičení pod vedením ergoterapeutů.

Dovádění v houpací síti je zábava.

Související zdroje:
http://www.ergotherapie.org/2010/10/krankheitsbild-adhs/
http://www.ergotherapie.org/2013/02/adhs/

Chcete se dozvědět více o ADHD? Více poodhalí videa níže:

Druhá část článku vám poodhalí, jak studie pokračuje.