Organická Bavlna pro Kolumbii: LA SIESTA sklízí vlastní organicky pěstovanou bavlnu

Letos má LA SIESTA zvláštní důvod k oslavě.

Díky angažovanosti zakladatele společnosti pana Alexandra Grisara, vyrostla, byla sklizena a spředena první úroda organické bavlny v Kolumbii, v provincii Tolima. S tímto výsledkem jsme opravdu spokojeni. Je to další krok k udržitelnosti naší výroby houpacích sítí, zejména s ohledem na naše úsilí vyhnout se přepravě na dlouhé vzdálenosti.

Průkopník v srdečních záležitostech: LA SIESTA a bio bavlna

Již v roce 2008 byla LA SIESTA, tehdy pod vedením Alexandra Grisara, prvním výrobcem houpacích sítí z certifikované bio bavlny na celém světě. Tato průkopnická činnost byla od té doby neustále rozvíjena a nyní je asi 20 % výrobků La Siesty z certifikované bio bavlny. Navíc v roce 2014 Kolumbijská organická bavlna získala známku GOTS. Certifikace GOTS je založena na kritériích zahrnující sociální a ekonomické aspekty a je v současné době považována za nejkomplexnější ze všech světových textilních známek.

SOCiLA Iniciativa

LA SIESTA a Alexander Grisar společně vytvořili iniciativu SOCiLA (Support Organic Cotton in Latin America) k propagaci a podpoře pěstování organické bavlny v Jižní Americe. Iniciativa nyní poskytuje poradenské služby již téměř šest let, především v Kolumbii, a poprvé dala podnět k zahájení svého vlastního projektu La Siesty pěstování organické bavlny v provincii Tolima v Kolumbii.

P003Projekt: Praktický přístup a řízení

Tento projekt byl vytvořen s několika místními partnery a renomovanými evropskými poradci ve čtyřech oblastech pro pěstování v okruhu 80 kilometrů na celkem 21 hektarech orné půdy v Jižní Tolimě. LA SIESTA nesla celé náklady jak na pěstování, zpracování a poradenství, tak i na produkování vlastní bavlny a vlastního bavlněného vlákna. Po napínavém startu, byla nyní bavlna sklizena. Projekt lze považovat celkově za cennou zkušenost a měl by podpořit další organické pěstování bavlny. LA SIESTA dodatečně uzavřela dohodu se skupinou zemědělcům v Jižní Tolimě o odkupu biobavlny pro následujících pět let, a to za pevné ceny.

Oddělení bavlny a semen (osivo bavlny) se provádělo v třídírně umístěné v centru obdělávaných ploch. Extrahovaná bavlněná vlákna byla upředena v námi dobře známé přádelně v Medelinu.

Projekt plánuje s dosažením ekologické certifikace podle evropských norem (ES 834/2007) a Amerických norem (USDA/NOP) (což jsou obecné zásady pro každou ze 4 pěstitelských oblastí, stejně jako s osvědčením GOTS pro třídírnu semen a přádelny. Potřebné kontroly již byly provedeny a domníváme se, že na všechny certifikáty, o které usilujeme, získáme, takže houpací sítě s certifikací GOTS budou moct být vyráběny z vláken z naší přádelny.

Bohužel, v Kolumbii převládá obecný názor, že je obtížné na certifikáty dosáhnout. Proto chceme ukázat místním zemědělcům a i ostatnímu textilnímu průmyslu v zemi, že certifikace GOTS může být ve spojení s organickým pěstováním dosaženo, a s certifikáty se otevírá přístup na zahraniční trhy.

Přínos pěstování organické bavlny v Kolumbii pro přírodu a lidi

Kromě snížení nákladů na přepravu doufáme, že zavedení organické produkce bavlny v Kolumbii bude poskytovat následující:

  • Ochranu zdraví kolumbijských zemědělců a jejich rodin
  • Ochranu a zvyšování hodnoty půdy, prevenci eroze
  • Ochranu biologické rozmanitosti – nižší produkci obvyklých monokultur
  • Ochranu povrchové a podzemní vody
  • Nová pracovní místa pro region
  • Otevírání nových trhů pro textilní a oděvní podniky

Těšíme se na uplatnění sklizně z našeho projektu v našich produktech a doufáme, že jsme přispěli ke zlepšení životních a pracovních podmínek lidí, kteří jsou součástí naší kolumbijské produkce houpacích síť.

Comments

comments