LA SIESTA fejrer egen høst af økologisk bomuld gennem vores projekt Organic Cotton for Colombia

I år kan LA SIESTA fejre en helt særlig begivenhed:

Takket være grundlæggeren Alexander Grisars engagement, blev det første udbytte af økologisk bomuld som LA SIESTA selv har dyrket, høstet i Tolima, Colombia, og forarbejdet til garn. Det glæder os udpræget meget, da dette er endnu et skidt i retning af bæredygtig produktion af vores colombianske hængekøjer, med særlig fokus på at undgå de lange transportveje.

Pionér i hjertesagen: LA SIESTA og økologisk bomuld

Allerede i 2008 begyndte LA SIESTA, dengang stadig under ledelse af Alexander Grisar, som den først hængekøjeproducent i verden, at fremstille produkter af certificeret økologisk bomuld. Dette pionérarbejde i hængekøjesegmentet er siden blevet udvidet stødt: Nu bliver godt 20 % af LA SIESTAs bomuldsprodukter fremstillet af certificeret økologisk bomuld. I 2014 modtog vores colombianske produkter af økologisk bomuld derudover også GOTS-seglet. Denne certificering gives på baggrund af både sociale såvel som miljømæssige kriterier og betingelserne tæller i dag bland de mest vidtrækkende blandt de globale tekstilcertificeringer.

SOCiLA-initiativet

SOCiLA-initiativet (Support Organic Cotton in Latin America) blev startet af Alexander Grisar og LA SIESTA, for at fremme dyrkelsen af økologik bomuld i Sydamerika. Initiativet har i snart 6 år arbejdet og rådgivet primært i Colombia og har nu for første gang med Organic Cotton for Colombia påbegyndt LA SIESTAs eget landbrugsprojekt i Tolima provinsen.

P003Projektet: Fremgangsmåde og udførelse

Adskillige lokale partnere og en velanset europæisk rådgiver har bidraget til dette projekt, som strækker sig over 4 dyrkningsarealer på i alt 21 hektar i en omkreds af 80 km i det sydlige Tolima. LA SIESTA har afholdt alle udgifterne til dyrkningen, forarbejdelsen og rådgivningen, og har på denne måde produceret sit eget bomuld og dermed garn. Efter den spændende start på projektet er høsten nu i hus. Projektet som helhed anses for at være en værdifuld erfaring og skal foranledige økologisk bomuldsdyrkning flere steder. Ydermere har LA SIESTA indgået en aftale om opkøb af økologisk bomuld: Vi har forpligtet os overfor en gruppe bønder i det sydlige Tolima, til at opkøbe økologisk dyrket bomuld i et tidsrum på mindst 5 år til allerede fastlagte priser.

Adskillelsen af bomulden fra frøene i høsten (bomuldsfrø til videre dyrkning) blev foretaget i et dertil indrettet anlæg centralt beliggende i forhold til markerne. De her udvundne bomuldsfibre blev dernæst forarbejdet til garn på et spinderi i Medellín.

Projektet forudser den økologiske certificering efter de europæiske (EC 834/2007) og de amerikanske (USDA/NOP) retningslinjer for hver af de fire dyrkningsarealer og anlægget til udvinding af bomuldsfrøene, såvel som GOTS-certificeringen af anlægget samt af spinderiet. Dertil svarende inspektioner har allerede fundet sted og man regner med, at alle tilstræbte certificeringer opnås, således at der med det producerede garn også kan fremstilles GOTS-certificerede hængekøjer.

Desværre er den almene opfattelse i Colombia, at certificeringer er vanskelige at opnå. Gennem de tilstræbte certificeringer af vores projekt, vil vi derfor vise bønder og tekstilbranchen i landet, at både økologiske såvel som GOTS-certificeringer kan opnås og derved skabe adgang til især de udenlandske markeder.

Værdi for menneske og miljø gennem Organic Cotton for Colombia

Ved siden af reduktionen af transportbehovet, har vi følgende forventninger til den påbegyndte produktion af økologisk bomuld i Colombia:

  • Varetagelse af de colombianske bønder og deres familiers helbred
  • Beskyttelse og forbedring af jordlodderne, derigennem forhindring af erosion
  • Bevarelse af den økologiske mangfoldighed, dvs. modarbejdelse af de udbredte monokulturer i colombiansk landbrug
  • Aflastning af overfladevande og af grudvandet
  • Nye arbejdspladser i regionen
  • Etablering af nye markeder for tekstil- og konfektionsforetagender

Vi glæder os til at forarbejde høsten fra dette projekt til vores økologiske produkter og håber dermed at have ydet endnu et bidrag til forbedringen af livs- og arbejdsbetingelserne for de mennesker, som bidrager til produktionen af vores colombianske hængekøjer.