La SIESTA viert de eerste eigen Bio-Katoen oogst door ons project Organic Cotton for Colombia

Dit jaar heeft LA SIESTA een bijzonder evenement te vieren:

Dankzij het engagement van de firma-oprichter Alexander Grisar werd de eerste oogst van de LA SIESTA zelf aangebouwde Bio-Katoen in Tolima, Kolombia binnen gehaald en tot garen verwerkt, Daarmee zijn we bijzonder blij, omdat daardoor een verdere stap in richting duurzaamheid van onze kolombiaanse Hangmatproduktie, speciaal ter vermijding van lange transportwegen is ingeleid.

Pionier in de affaire van het hart: LA SIESTA en Bio-Katoen

Al in het jaar 2008 begon LA SIESTA, toen nog onder leiding van Alexander Grisar, als wereldwijd eerste hangmat-onderneming produkten uit gecertificeerde Bio-Katoen te maken.

Dit pionierwerk in het hangmatsegment werd vervolgens steeds verder uitgebreid: Ondertussen wordt ongeveer 20 % van de katoen produkten van LA SIESTA uit gecertificeerde Bio-Katoen gemaakt. 2014 kregen onze kolombiase Bio-katoenprodukten bovendien het GOTS zegel. De GOTS certificering liggen zowel sociale als ecologische criteria ten gronde en de vereisten zijn vandaag de dag als de meest omvattende onder alle wereldwijde Textiel zegels bekend.

Het SOCiLA Initiatief

Het initiatief SOCiLA (Support Organic Cotton in America Latina) werd samen met Alexander Grisar en LA SIESTA in het leven geroepen, om de aanbouw van Bio-Katoen in Zuidamerika te bevorderen. Dit iniatief geeft nu al sinds bijna 6 jaar advies en verklaring, en is vooral in Kolombia werkzaam en heeft nu voor het eerst met Organic Cotton for Colombia een eigen LA SIESTA aanbouwprojekt in de pronincie Tolima gestart.

P003

Het Projekt: Herangehungs manier en Realisatie

Het projekt werd met meerdere lokale Partners en een gerenomeerde europese adviseur op vier aanbouwvlaktes binnen een omgeving van 80 km in het zuidelijke Tolima op 21ha Akkerland aangelegd. LA SIESTA droeg alle kosten die voor Aanbouw, Verwerking en Berading nodig waren, en produceerde op deze manier zijn eigen Katoen of garen. Na de opwindende start van het projekt werd nu de oogst binnengehaald. Het projekt is in zijn geheel als waardevolle ervarings verzameling te zien en zou tot verdere aanbouw moeten animeren. Bovendien is LA SIESTA een groep boeren in het zuidelijke Tolima verplicht, Bio-katoen voor de komende 5 jaar voor een vastgelegde prijs te kopen.

De scheiding van Katoen en zaden (zaadkatoen) van het geoogste produkt werd in een zentraal bij de aanbouwgebieden gelegen strippfabriek gedaan. De daar verkregen Katoenvezel werd in een bevriende Spinnerei in Medellin tot garen verwerkt. Het projekt ziet de Bio-Zerificering naar de europeese (EC834/2007) en amerikaanse (USDA/NOP) richtlijnen voor ieder van de vier aanbouwvlaktes en de splitt fabriek, zoals de GOTS-Zertificering voor de splitt-fabriek en spinnerei, voor. ENTSPRECHENDE vonden al plaats en er wordt mee gerekend dat alle aangepeilde Certificeringen worden bereikt, zodat ook met de produceerde garen GOTS gecertificeerde hangmatten gemaakt kunnen worden.

In Kolombia heerst helaas de algemene mening dat Certificeringen algemeen moeilijk te bereiken zijn. Door de bestreefde Certificerung van ons Projekt willen we daarom boeren en dTextilbranche van het land laten zien, dat zowel Bio- als ook GOTS-certificierungen doorgezet kunnen worden. En daarmee toegang tot buitenlandse markten kan worden geschapen.

Voordelen voor Natuur & Mens door Organic Cotton for Colombia

Naast de vermindering van de transportkosten verwachten wij, van de invoering van de Biokatoenproduktie in Colombia,

  • Bescherming van de gezondheid van de colombiaase boeren en hum families
  • Bescherming, en deflatie van de bodems-daardoor verhindering van Erosie
  • Behouden van de Biodiversiteit – vermindering van de landestypische Monokulturen
  • Ontlasting van oppervlakte- en grondwater
  • Nieuwe werkplaatsen in de regio
  • Opening van nieuwe Textil- en konfektieondernemingen

Wij verheugen ons er op, de oogst van ons project in onze produkten te verwerken en hopen daardoor een verdere bijdrage tot verbetering van de levens- en werkomstandigheiden van de mensen die aan onze colombiase hangmatten hebben meegewerkt te hebben gebracht.