Ergoterapi med hängmattor för barn med ADHD

Jugenheim/Rheinhessen, Februari 2015. Sen en tid tillbaka skriver jag, Kristin Heehler, med glädje för bloggen på Hängematte.de.

Jag blev tillfrågad om jag kunde skriva ett inlägg på LA SIESTAs blogg också. Jovisst, det går bra. Framför allt när jag hörde om mitt första tema: Hängmattan i ergoterapin – en metod för barn med ADHD. Minsann ett spännande tema tycker jag!

Den mångsidiga hängmattan i ergoterapin

ADHD (Koncentrationssvårigheter / hyperaktivitetsstörning) är en diagnos som drabbar många människor (inte bara barn!). Man talar nuförtiden nästan om den som en folksjukdom. Under min tid som försäljare i en bokhandel lärde jag känna många föräldrar till barn som led av ADHD. Men vad handlar det egentligen om? Jag visste inte riktigt så jag började undersöka saken mer på djupet.

Det blev ganska fort klart för mig att det finns en hel del fördomar om ADHD. Många anser till och med att denna sjukdom är en modern företeelse och snarare en produkt av dagens samhälle medan andra förespråkar att fel uppfostran är orsaken till ADHD.

Såhär förklaras ADHD på ergotherapie.org:
Patientens hjärna tar till sig all yttre stimuli utan att filtrera den och kan inte skilja på vad som är viktigt och oviktigt. Denna flod av stimuli kan inte bearbetas tillräckligt grundligt och därmed uppstår beteendestörningar. Utöver det kan funktionsnedsättningar som t.ex. matematik, läs- eller skrivsvårigheter drabba patienten. ADHD växer man inte ifrån utan det är en diagnos som hänger med i vuxen ålder.

Jag började intressera mig för med vilka terapimetoder man i vanliga fall använder vid ADHD diagnosen, i vissa terapiformer kan man nämligen även behandla sjukdomen med ergoterapi. Då behandlas främst störningar i motoriken och perceptionen. Inom angivna ramar lär patienten känna sin kropp och sina gränser. Målet med behandlingen är bl.a. att förbättra grov- och finmotoriken samt kommunikationsförmågan. För att fullständigt kunna behandla ADHD kombineras olika terapimetoder, t.ex. en inlärningsterapi, olika rörelselekar och beteendeterapeutiska metoder.

Även musik är del av ergoterapin där patienten kan uttrycka sina känslor och bättre bearbeta sina problem. Det mesta hänger alltså ihop fick jag komma att inse.

Även hängmattan används mer och mer inom behandlingen av ADHD. Varför det? Med hängmattan stimuleras många sinnessystem som är viktiga för koncentrationsförmågan hos barn. Vilket alltså betyder att när dessa system stimuleras och integreras väl i kroppen så har de även positiva effekter på koncentrationsförmågan.

Används ofta inom ergoterapin: Hängmattan

Det här tycker jag är riktigt intressant: Eftersom ergoterapeutiska behandlingar för barn med ADHD har visat sig ha positiv effekt med hjälp av hängmattan låter vi på LA SIESTA utföra en studie. Vi vill därmed bidra till att hängmattan används inom ergoterapin för att hjälpa barn med diagnosen. Denna studie kommer att utföras av ergoterapistuderande Mara Lodder. Hon vill bevisa att hängmattan spelar en viktig roll vid behandling av ADHD.

Hur kom hon på att undersöka detta område? Mara Lodder har ett starkt intresse speciellt för detta område och hon kommer att undersöka det närmare i sin bachelor-avhandling. Dessutom ville hon göra något praktiskt och framför allt fokusera på barn.

De flesta barn tycker om att ligga i en hängmatta!

Jag ville nu veta hur det nu egentligen ligger till. Som redan bevisats tilltalas olika sinnessystem via stimuli som en hängmatta kan åstadkomma. Ergoterapin och någon speciell behandling med hjälp av hängmattan har ännu inte genom studier konkret bevisats ha positiv inverkan i behandlingen av ADHD. Men trots det vet alla ergoterapeuter att den hjälper. Ergoterapin är än i dag inget vetenskapligt yrke, men det är Mara Lodder övertygad om att den kommer att bli. Egentligen känner alla ergoterapeuter till hängmattans verkan men i dagens läge det finns inga bevis svart på vitt.

Faktum är att varje ergoterapeut man frågar anser att hängmattan är en väsentlig del i behandlingen av ADHD, men tyvärr finns inga vetenskapliga bevisat för detta ännu. Hängmattan anses fortfarande ha en underordnad ställning inom forskningen. Det finns fortfarande forskningsområden som borde undersökas inom kort. Det är alltså dags att ändra på detta!

Vi är övertygade om att hängmattan borde användas inom behandlingen av ADHD och att barn ska få sprattla omkring i den! I hängmattan kan de stoja och utföra lekfulla övningar som leds av ergoterapeuten.

Det är kul! Stoja i hängmattan

Med hjälp av denna studie vill vi veta mer vad hängmattan kan bidra till i behandlingen av ADHD.

Källor:
http://www.ergotherapie.org/2010/10/krankheitsbild-adhs/
http://www.ergotherapie.org/2013/02/adhs/

Vill du veta mer om ADHD? Här finns några videoklipp om temat:

Hur studien framskrider berättar jag i den andra delen av serien.