LA SIESTA firar den egna skörden av ekologisk bomull som möjliggjordes genom Project Organic Cotton for Colombia

I år har LA SIESTA något riktigt speciellt att fira:

Tack vare företagsgrundaren Alexander Grisars engagemang kunde den första skörden av ekologisk bomull bearbetas och göras till garn i Tolima, Kolombia. Vi är väldigt glada över detta och är ett steg närmare en hållbar hängmattstillverkning i Kolombia. Framför allt är detta nu ett första steg till att förkorta transportvägarna.

Helhjärtat engagemang: LA SIESTA och ekologisk bomull

Redan 2008 började LA SIESTA, då ännu under Alexander Grisars ledning, som först i världen producera hängmattor av certifierad ekologisk bomull. Detta engagemang i hängmattssegmentet kom att växa med tiden. Nu är ca 20 % av alla LA SIESTAs hängmattor gjorda av certifierad ekologisk bomull. År 2014 tilldelades dessutom våra kolombianska produkter gjorda av ekologisk bomull den s.k. GOTS märkningen. GOTS certifieringen innebär att både sociala och ekologiska kriterier uppfylls och hör till den mest renommerade märkningen av textiler globalt.

SOCiLA initiativet

SOCiLA initiativet (Support Organic Cotton in Latin America) grundades tillsammans av Alexander Grisar och LA SIESTA för att understöda odling av ekologisk bomull i Sydamerika. Initiativet har under sina snart 6 år haft rollen att konsultera och sprida information till jordbrukare i Kolombia. Med Organic Cotton for Colombia har nu det första projektet tagit form i provinsen Tolima.

P003Projektet: Praktiskt tillvägagångssätt och genomförande

Projektet genomfördes med flera lokala partners och en renommerad europeisk konsult på fyra olika odlingsmarker inom en radie på 80 km söder om Tolima på en total areal på 21ha. LA SIESTA stod för alla kostnader som föll för odling, bearbetning och konsulttjänster och kunde med detta producera sin egna bomull och garn.

Bomullen från skörden skljdes från fröna i en centralt belägen urkärningsanläggning. Bomullsfibrerna bearbetades till garn i en spinneri i Medellín.

Projektet följer de europeiska (EC 834/2007) och de amerikanska (USDA/NOP) riktlinjerna för alla 4 odlingsområden samt urkärningsanläggningen. Urkärningsanläggningen och spinneriet har dessutom erkänts med GOTS certifieringen. Alla granskningar har redan gjorts och man räknar nu med att certifieringen går igenom så att man även kan börja producera med det det GOTS certifierade garnet.

I Kolombia råder tyvärr fortfarande ryktet att certifieringar överlag är svåra att få. Med våra certifieringar från projektet vill vi visa bönderna och textilbranchen i landet att både ekologisk och GOTS certifiering är en väg till framgång och att de även banar väg till utländska marknader.

Nytta för natur & människa genom Organic Cotton for Colombia

Förutom minskad transportbelastning har vi också satt upp följande mål med odlingen av ekologisk bomull i Kolombia,

  • Skona böndernas samt deras familjers hälsa
  • Skydda och uppehålla markerna och förhindra erosion
  • Bevara biodiversiteten – minska monokulturen som präglar landet
  • Avlasta yt- och grundvattnet
  • Skapa nya arbetsmöjligheter i regionen
  • Öppna upp nya marknader för textil- och konfektionsföretag

Vi ser fram emot skörden från vårt projekt och att kunna starta produktionen och vi hoppas därmed på en förbättring av levnads – och arbetsvillkoren för människorna som bidrar till den kolombianska hängmattsproduktionen.

Comments

comments